Αδεια

GNU ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

Έκδοση 3, 29 Ιουνίου 2007

Πνευματικά δικαιώματα © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Όλοι επιτρέπεται να αντιγράφουν και να διανέμουν αυτολεξεί αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας, αλλά δεν επιτρέπεται η αλλαγή του.

Προοίμιο

Η Γενική Δημόσια Άδεια GNU είναι μια δωρεάν άδεια copyleft για λογισμικό και άλλα είδη έργων.

Οι άδειες χρήσης για τα περισσότερα λογισμικά και άλλες πρακτικές εργασίες έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν την ελευθερία σας να μοιράζεστε και να αλλάζετε τα έργα. Αντίθετα, η Γενική Δημόσια Άδεια GNU προορίζεται να εγγυηθεί την ελευθερία σας να μοιράζεστε και να αλλάζετε όλες τις εκδόσεις ενός προγράμματος – για να διασφαλιστεί ότι παραμένει ελεύθερο λογισμικό για όλους τους χρήστες του. Εμείς, το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, χρησιμοποιούμε τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU για το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού μας. Ισχύει επίσης για κάθε άλλο έργο που κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο από τους δημιουργούς του. Μπορείτε να το εφαρμόσετε και στα προγράμματά σας.

Όταν μιλάμε για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε στην ελευθερία, όχι στην τιμή. Οι Γενικές δημόσιες άδειές μας έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι έχετε την ελευθερία να διανέμετε αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού (και να τα χρεώνετε αν θέλετε), ότι λαμβάνετε τον πηγαίο κώδικα ή μπορείτε να τον λάβετε εάν το θέλετε, ότι μπορείτε να αλλάξετε το λογισμικό ή χρησιμοποιήστε κομμάτια του σε νέα δωρεάν προγράμματα και ότι γνωρίζετε ότι μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, πρέπει να εμποδίσουμε άλλους να σας αρνηθούν αυτά τα δικαιώματα ή να σας ζητήσουν να παραδώσετε τα δικαιώματα. Επομένως, έχετε ορισμένες ευθύνες εάν διανέμετε αντίγραφα του λογισμικού ή εάν το τροποποιήσετε: υποχρεώσεις σεβασμού της ελευθερίας των άλλων.

Για παράδειγμα, εάν διανέμετε αντίγραφα ενός τέτοιου προγράμματος, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, πρέπει να μεταβιβάσετε στους αποδέκτες τις ίδιες ελευθερίες που λάβατε. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι και αυτοί λαμβάνουν ή μπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα. Και πρέπει να τους δείξετε αυτούς τους όρους ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν την GNU GPL προστατεύουν τα δικαιώματά σας με δύο βήματα: (1) διεκδικούν πνευματικά δικαιώματα στο λογισμικό και (2) σας προσφέρουν αυτήν την Άδεια χρήσης δίνοντάς σας τη νόμιμη άδεια να την αντιγράψετε, να τη διανείμετε ή/και να την τροποποιήσετε.

Για την προστασία των προγραμματιστών και των δημιουργών, η GPL εξηγεί ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει εγγύηση για αυτό το δωρεάν λογισμικό. Τόσο για χάρη των χρηστών όσο και των συγγραφέων, η GPL απαιτεί οι τροποποιημένες εκδόσεις να επισημαίνονται ως αλλαγμένες, έτσι ώστε τα προβλήματά τους να μην αποδίδονται εσφαλμένα σε συντάκτες προηγούμενων εκδόσεων.

Ορισμένες συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να απαγορεύουν στους χρήστες την πρόσβαση για εγκατάσταση ή εκτέλεση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού στο εσωτερικό τους, αν και ο κατασκευαστής μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι θεμελιωδώς ασυμβίβαστο με τον στόχο της προστασίας της ελευθερίας των χρηστών να αλλάζουν το λογισμικό. Το συστηματικό μοτίβο τέτοιων καταχρήσεων εμφανίζεται στον τομέα των προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα, που είναι ακριβώς εκεί που είναι πιο απαράδεκτο. Επομένως, σχεδιάσαμε αυτήν την έκδοση της GPL για να απαγορεύουμε την πρακτική για αυτά τα προϊόντα. Εάν τέτοια προβλήματα προκύψουν ουσιαστικά σε άλλους τομείς, είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε αυτήν τη διάταξη σε αυτούς τους τομείς σε μελλοντικές εκδόσεις της GPL, όπως απαιτείται για την προστασία της ελευθερίας των χρηστών.

Τέλος, κάθε πρόγραμμα απειλείται συνεχώς από πατέντες λογισμικού. Τα κράτη δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να περιορίζουν την ανάπτυξη και τη χρήση λογισμικού σε υπολογιστές γενικής χρήσης, αλλά σε αυτούς που το κάνουν, θέλουμε να αποφύγουμε τον ειδικό κίνδυνο ότι οι πατέντες που εφαρμόζονται σε ένα δωρεάν πρόγραμμα θα μπορούσαν να το καταστήσουν ουσιαστικά ιδιόκτητο. Για να αποφευχθεί αυτό, η GPL διασφαλίζει ότι οι πατέντες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταστεί το πρόγραμμα μη ελεύθερο.

Ακολουθούν οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις για αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

0. Ορισμοί.

Η "Αυτή η Άδεια" αναφέρεται στην έκδοση 3 της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU.

"Πνευματικά δικαιώματα" σημαίνει επίσης νόμους που μοιάζουν με πνευματικά δικαιώματα που ισχύουν για άλλα είδη έργων, όπως μάσκες ημιαγωγών.

Ο όρος "Το Πρόγραμμα" αναφέρεται σε οποιοδήποτε έργο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με άδεια χρήσης βάσει αυτής της Άδειας χρήσης. Κάθε κάτοχος άδειας απευθύνεται ως «εσείς». Οι «άδειες» και οι «αποδέκτες» μπορεί να είναι άτομα ή οργανισμοί.

Η «τροποποίηση» ενός έργου σημαίνει αντιγραφή ή προσαρμογή του συνόλου ή μέρους του έργου με τρόπο που απαιτεί άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τη δημιουργία ακριβούς αντιγράφου. Το έργο που προκύπτει ονομάζεται "τροποποιημένη έκδοση" του προηγούμενου έργου ή ένα έργο "βασισμένο σε" το προηγούμενο έργο.

Ως «καλυπτόμενη εργασία» νοείται είτε το μη τροποποιημένο Πρόγραμμα είτε μια εργασία που βασίζεται στο Πρόγραμμα.

Για να "διαδώσετε" ένα έργο σημαίνει να κάνετε οτιδήποτε με αυτό που, χωρίς άδεια, θα σας καθιστούσε άμεσα ή δευτερευόντως υπεύθυνους για παραβίαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός από την εκτέλεσή του σε υπολογιστή ή την τροποποίηση ενός ιδιωτικού αντιγράφου. Η διάδοση περιλαμβάνει αντιγραφή, διανομή (με ή χωρίς τροποποίηση), διάθεση στο κοινό και σε ορισμένες χώρες και άλλες δραστηριότητες.

Η «μετάδοση» ενός έργου σημαίνει κάθε είδους διάδοση που επιτρέπει σε άλλα μέρη να δημιουργήσουν ή να λάβουν αντίγραφα. Η απλή αλληλεπίδραση με έναν χρήστη μέσω ενός δικτύου υπολογιστών, χωρίς μεταφορά αντιγράφου, δεν μεταδίδεται.

Μια διαδραστική διεπαφή χρήστη εμφανίζει "Κατάλληλες νομικές ειδοποιήσεις" στο βαθμό που περιλαμβάνει μια βολική και εμφανώς ορατή λειτουργία που (1) εμφανίζει μια κατάλληλη ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων και (2) λέει στον χρήστη ότι δεν υπάρχει εγγύηση για το έργο (εκτός από στον βαθμό στον οποίο παρέχονται εγγυήσεις), ότι οι κάτοχοι άδειας μπορούν να μεταφέρουν το έργο βάσει αυτής της Άδειας και πώς να προβάλετε ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας. Εάν η διεπαφή παρουσιάζει μια λίστα εντολών ή επιλογών χρήστη, όπως ένα μενού, ένα εμφανές στοιχείο στη λίστα πληροί αυτό το κριτήριο.

1. Πηγαίος κώδικας.

Ο "πηγαίος κώδικας" για ένα έργο σημαίνει την προτιμώμενη μορφή του έργου για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε αυτό. "Κωδικός αντικειμένου" σημαίνει οποιαδήποτε μορφή έργου που δεν είναι πηγή.

Ως "Τυπική διεπαφή" νοείται μια διεπαφή που είτε είναι επίσημο πρότυπο που ορίζεται από αναγνωρισμένο φορέα προτύπων ή, στην περίπτωση διεπαφών που καθορίζονται για μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, μια διεπαφή που χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ προγραμματιστών που εργάζονται σε αυτήν τη γλώσσα.

Οι «Βιβλιοθήκες συστήματος» ενός εκτελέσιμου έργου περιλαμβάνουν οτιδήποτε, εκτός από το σύνολο της εργασίας, που (α) περιλαμβάνεται στην κανονική μορφή συσκευασίας ενός Κύριου Στοιχείου, αλλά δεν αποτελεί μέρος αυτού του Κύριου Στοιχείου, και (β) χρησιμεύει μόνο για να επιτρέψει τη χρήση της εργασίας με αυτό το κύριο στοιχείο ή για την υλοποίηση μιας τυπικής διεπαφής για την οποία μια υλοποίηση είναι διαθέσιμη στο κοινό σε μορφή πηγαίου κώδικα. Ως "Κύριο στοιχείο", στο πλαίσιο αυτό, νοείται ένα σημαντικό βασικό στοιχείο (πυρήνας, σύστημα παραθύρου κ.λπ.) του συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος (εάν υπάρχει) στο οποίο εκτελείται η εκτελέσιμη εργασία ή ένας μεταγλωττιστής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του έργου, ή έναν διερμηνέα κώδικα αντικειμένου που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του.

Η "Αντίστοιχη πηγή" για μια εργασία σε μορφή κώδικα αντικειμένου σημαίνει όλο τον πηγαίο κώδικα που απαιτείται για τη δημιουργία, την εγκατάσταση και (για μια εκτελέσιμη εργασία) την εκτέλεση του κώδικα αντικειμένου και την τροποποίηση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων για τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τις Βιβλιοθήκες Συστήματος του έργου ή εργαλεία γενικής χρήσης ή γενικά διαθέσιμα δωρεάν προγράμματα που χρησιμοποιούνται χωρίς τροποποίηση για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά δεν αποτελούν μέρος της εργασίας. Για παράδειγμα, η Αντίστοιχη Πηγή περιλαμβάνει αρχεία ορισμού διεπαφής που σχετίζονται με αρχεία πηγής για την εργασία και τον πηγαίο κώδικα για κοινόχρηστες βιβλιοθήκες και δυναμικά συνδεδεμένα υποπρογράμματα που η εργασία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να απαιτεί, όπως με οικεία επικοινωνία δεδομένων ή ροή ελέγχου μεταξύ αυτών των υποπρογραμμάτων και άλλα μέρη του έργου.

Η Αντίστοιχη Πηγή δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει τίποτα που οι χρήστες μπορούν να αναδημιουργήσουν αυτόματα από άλλα μέρη της Αντίστοιχης Πηγής.

Η αντίστοιχη πηγή για ένα έργο σε μορφή πηγαίου κώδικα είναι το ίδιο έργο.

2. Βασικά δικαιώματα.

Όλα τα δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει της παρούσας Άδειας Χρήσης παραχωρούνται για τη διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων επί του Προγράμματος και είναι αμετάκλητα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις. Αυτή η Άδεια Χρήσης επιβεβαιώνει ρητά την απεριόριστη άδειά σας για την εκτέλεση του μη τροποποιημένου Προγράμματος. Η έξοδος από την εκτέλεση μιας καλυμμένης εργασίας καλύπτεται από την παρούσα Άδεια Χρήσης μόνο εάν η έξοδος, δεδομένου του περιεχομένου της, αποτελεί καλυπτόμενη εργασία. Αυτή η Άδεια αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας για ορθή χρήση ή άλλο ισοδύναμο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να εκτελέσετε και να διαδώσετε καλυμμένα έργα που δεν μεταφέρετε, χωρίς όρους, εφόσον η άδειά σας παραμένει σε ισχύ. Μπορείτε να μεταφέρετε καλυπτόμενα έργα σε άλλους με μοναδικό σκοπό να κάνουν τροποποιήσεις αποκλειστικά για εσάς ή να σας παρέχετε εγκαταστάσεις για την εκτέλεση αυτών των έργων, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Άδειας για τη μεταφορά όλου του υλικού για το οποίο δεν ελέγχετε πνευματική ιδιοκτησία. Αυτοί που δημιουργούν ή εκτελούν τα καλυπτόμενα έργα για εσάς πρέπει να το κάνουν αποκλειστικά για λογαριασμό σας, υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχό σας, με όρους που τους απαγορεύουν να κάνουν οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα εκτός της σχέσης τους μαζί σας.

Η μεταφορά υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Δεν επιτρέπεται η υποαδειοδότηση. το τμήμα 10 το καθιστά περιττό.

3. Προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των χρηστών από τον νόμο κατά της καταστρατήγησης.

Κανένα καλυπτόμενο έργο δεν θεωρείται μέρος αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 11 της συνθήκης για τα πνευματικά δικαιώματα του WIPO που εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996 ή παρόμοιων νόμων που απαγορεύουν ή περιορίζουν την καταστρατήγηση τέτοιων μέτρων.

Όταν μεταφέρετε μια καλυπτόμενη εργασία, παραιτείστε από κάθε νομική εξουσία να απαγορεύσετε την καταστρατήγηση τεχνολογικών μέτρων στο βαθμό που αυτή η καταστρατήγηση πραγματοποιείται με την άσκηση δικαιωμάτων βάσει της παρούσας Άδειας σχετικά με την καλυπτόμενη εργασία και αρνείστε οποιαδήποτε πρόθεση να περιορίσετε τη λειτουργία ή την τροποποίηση της εργασία ως μέσο επιβολής, έναντι των χρηστών του έργου, των νομίμων δικαιωμάτων σας ή τρίτων για την απαγόρευση της καταστρατήγησης τεχνολογικών μέτρων.

4. Μεταφορά κατά λέξη αντιγράφων.

Μπορείτε να μεταφέρετε κατά λέξη αντίγραφα του πηγαίου κώδικα του Προγράμματος καθώς τον λαμβάνετε, σε οποιοδήποτε μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύετε εμφανώς και κατάλληλα σε κάθε αντίγραφο μια κατάλληλη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων. Διατηρήστε ανέπαφες όλες τις ειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι αυτή η Άδεια Χρήσης και τυχόν μη επιτρεπτοί όροι που προστέθηκαν σύμφωνα με την ενότητα 7 ισχύουν για τον κώδικα. διατηρούν ανέπαφες όλες τις ειδοποιήσεις για την απουσία οποιασδήποτε εγγύησης· και δώστε σε όλους τους παραλήπτες ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας Χρήσης μαζί με το Πρόγραμμα.

Μπορείτε να χρεώσετε οποιαδήποτε τιμή ή καμία τιμή για κάθε αντίγραφο που μεταφέρετε και μπορείτε να προσφέρετε υποστήριξη ή προστασία εγγύησης έναντι χρέωσης.

5. Μεταφορά εκδόσεων τροποποιημένης πηγής.

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα ή τις τροποποιήσεις για την παραγωγή του από το Πρόγραμμα, με τη μορφή πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 4, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε επίσης όλες αυτές τις προϋποθέσεις:

 • α) Το έργο πρέπει να φέρει εμφανείς ειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι το τροποποιήσατε και να αναφέρουν σχετική ημερομηνία.
 • β) Το έργο πρέπει να φέρει εμφανείς ειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι κυκλοφορεί σύμφωνα με την παρούσα Άδεια Χρήσης και τυχόν όρους που προστίθενται στην ενότητα 7. Αυτή η απαίτηση τροποποιεί την απαίτηση στην ενότητα 4 να «διατηρούνται ανέπαφες όλες οι ειδοποιήσεις».
 • γ) Πρέπει να χορηγήσετε άδεια για ολόκληρο το έργο, στο σύνολό του, βάσει αυτής της Άδειας σε οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του ένα αντίγραφο. Συνεπώς, αυτή η Άδεια θα ισχύει, μαζί με τυχόν ισχύοντες πρόσθετους όρους της ενότητας 7, για το σύνολο του έργου και όλα τα μέρη του, ανεξάρτητα από τον τρόπο συσκευασίας τους. Αυτή η Άδεια δεν παρέχει άδεια για άδεια χρήσης του έργου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αλλά δεν ακυρώνει αυτήν την άδεια εάν την έχετε λάβει ξεχωριστά.
 • δ) Εάν το έργο έχει διαδραστικές διεπαφές χρήστη, καθεμία πρέπει να εμφανίζει Κατάλληλες Νομικές Σημειώσεις. Ωστόσο, εάν το Πρόγραμμα έχει διαδραστικές διεπαφές που δεν εμφανίζουν κατάλληλες νομικές ειδοποιήσεις, η εργασία σας δεν χρειάζεται να τους αναγκάσει να το κάνουν.

Συλλογή καλυμμένου έργου με άλλα ξεχωριστά και ανεξάρτητα έργα, τα οποία δεν αποτελούν από τη φύση τους προεκτάσεις του καλυπτόμενου έργου και δεν συνδυάζονται με αυτό ώστε να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, μέσα ή σε έναν τόμο μιας αποθήκευσης ή διανομής μέσο, ονομάζεται "συγκεντρωτικό" εάν η συλλογή και τα πνευματικά δικαιώματα που προκύπτουν δεν χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της πρόσβασης ή των νόμιμων δικαιωμάτων των χρηστών της συλλογής πέρα από όσα επιτρέπουν τα μεμονωμένα έργα. Η συμπερίληψη μιας καλυπτόμενης εργασίας σε ένα σύνολο δεν έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της παρούσας Άδειας στα άλλα μέρη του συγκεντρωτικού υλικού.

6. Μεταφορά εντύπων χωρίς πηγή.

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα καλυμμένο έργο σε μορφή κωδικού αντικειμένου σύμφωνα με τους όρους των ενοτήτων 4 και 5, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρετε επίσης την αναγνώσιμη από μηχανή Αντίστοιχη Πηγή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης, με έναν από τους εξής τρόπους:

 • α) Μεταφέρετε τον κώδικα αντικειμένου ή ενσωματώνεται σε ένα φυσικό προϊόν (συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού μέσου διανομής), συνοδευόμενο από την Αντίστοιχη Πηγή που είναι σταθερή σε ένα ανθεκτικό φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανταλλαγή λογισμικού.
 • β) Μεταφέρετε τον κωδικό αντικειμένου ή ενσωματωμένο σε ένα φυσικό προϊόν (συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού μέσου διανομής), συνοδευόμενο από γραπτή προσφορά, που ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια και ισχύει για όσο διάστημα προσφέρετε ανταλλακτικά ή υποστήριξη πελατών για αυτό μοντέλο προϊόντος, για να δώσει σε οποιονδήποτε έχει τον κωδικό αντικειμένου είτε (1) ένα αντίγραφο της Αντίστοιχης Πηγής για όλο το λογισμικό του προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα Άδεια χρήσης, σε ανθεκτικό φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για ανταλλαγή λογισμικού, έναντι τιμής αριθ. περισσότερο από το εύλογο κόστος σας για τη φυσική εκτέλεση αυτής της μεταφοράς της πηγής ή (2) πρόσβαση στην αντιγραφή της Αντίστοιχης Πηγής από διακομιστή δικτύου χωρίς χρέωση.
 • γ) Μεταφέρετε μεμονωμένα αντίγραφα του κωδικού αντικειμένου με αντίγραφο της γραπτής προσφοράς για την παροχή της Αντίστοιχης Πηγής. Αυτή η εναλλακτική επιτρέπεται μόνο περιστασιακά και μη εμπορικά, και μόνο εάν λάβατε τον κωδικό αντικειμένου με μια τέτοια προσφορά, σύμφωνα με την υποενότητα 6β.
 • δ) Μεταφέρετε τον κωδικό αντικειμένου προσφέροντας πρόσβαση από ένα καθορισμένο μέρος (δωρεάν ή με χρέωση) και προσφέρετε ισοδύναμη πρόσβαση στην Αντίστοιχη Πηγή με τον ίδιο τρόπο μέσω του ίδιου σημείου χωρίς περαιτέρω χρέωση. Δεν χρειάζεται να απαιτείται από τους παραλήπτες να αντιγράψουν την Αντίστοιχη Πηγή μαζί με τον κωδικό αντικειμένου. Εάν το μέρος για την αντιγραφή του κωδικού αντικειμένου είναι διακομιστής δικτύου, η Αντίστοιχη Πηγή μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό διακομιστή (τον οποίο διαχειρίζεστε εσείς ή τρίτο μέρος) που υποστηρίζει ισοδύναμες εγκαταστάσεις αντιγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε σαφείς οδηγίες δίπλα στον κωδικό αντικειμένου λέγοντας πού να βρείτε την Αντίστοιχη Πηγή. Ανεξάρτητα από το ποιος διακομιστής φιλοξενεί την Αντίστοιχη Πηγή, παραμένετε υποχρεωμένοι να διασφαλίσετε ότι είναι διαθέσιμη για όσο διάστημα απαιτείται για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.
 • ε) Μεταφέρετε τον κωδικό αντικειμένου χρησιμοποιώντας peer-to-peer μετάδοση, με την προϋπόθεση ότι ενημερώνετε άλλους ομοτίμους όπου ο κωδικός αντικειμένου και η αντίστοιχη πηγή της εργασίας προσφέρονται στο ευρύ κοινό χωρίς χρέωση σύμφωνα με την υποενότητα 6δ.

Ένα διαχωρίσιμο τμήμα του κώδικα αντικειμένου, του οποίου ο πηγαίος κώδικας εξαιρείται από την Αντίστοιχη Πηγή ως Βιβλιοθήκη Συστήματος, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στη μεταφορά της εργασίας του κώδικα αντικειμένου.

Ένα "Προϊόν Χρήστη" είναι είτε (1) "καταναλωτικό προϊόν", που σημαίνει κάθε υλική προσωπική περιουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς, είτε (2) οτιδήποτε έχει σχεδιαστεί ή πωληθεί για ενσωμάτωση σε μια κατοικία. Κατά τον προσδιορισμό του εάν ένα προϊόν είναι καταναλωτικό προϊόν, επιλύονται αμφίβολες περιπτώσεις υπέρ της κάλυψης. Για ένα συγκεκριμένο προϊόν που λαμβάνεται από έναν συγκεκριμένο χρήστη, ο όρος "κανονικά χρησιμοποιείται" αναφέρεται σε μια τυπική ή κοινή χρήση αυτής της κατηγορίας προϊόντος, ανεξάρτητα από την κατάσταση του συγκεκριμένου χρήστη ή τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος χρήστης χρησιμοποιεί ή αναμένει ή αναμένεται να χρησιμοποιηθεί, το προϊόν. Ένα προϊόν είναι καταναλωτικό προϊόν ανεξάρτητα από το αν το προϊόν έχει σημαντικές εμπορικές, βιομηχανικές ή μη καταναλωτικές χρήσεις, εκτός εάν αυτές οι χρήσεις αντιπροσωπεύουν τον μόνο σημαντικό τρόπο χρήσης του προϊόντος.

Ως "Πληροφορίες εγκατάστασης" για ένα προϊόν χρήστη νοούνται οποιεσδήποτε μέθοδοι, διαδικασίες, κλειδιά εξουσιοδότησης ή άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την εκτέλεση τροποποιημένων εκδόσεων μιας καλυπτόμενης εργασίας σε αυτό το Προϊόν χρήστη από μια τροποποιημένη έκδοση της Αντίστοιχης Πηγής του. Οι πληροφορίες πρέπει να επαρκούν για να διασφαλιστεί ότι η συνεχής λειτουργία του τροποποιημένου κωδικού αντικειμένου σε καμία περίπτωση δεν παρεμποδίζεται ή παρεμποδίζεται αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει γίνει τροποποίηση.

Εάν μεταφέρετε ένα έργο κώδικα αντικειμένου σύμφωνα με αυτήν την ενότητα σε, ή με, ή ειδικά για χρήση σε ένα Προϊόν χρήστη, και η μεταφορά πραγματοποιείται ως μέρος μιας συναλλαγής στην οποία το δικαίωμα κατοχής και χρήσης του Προϊόντος χρήστη μεταβιβάζεται στο παραλήπτη σε διηνεκές ή για καθορισμένο χρόνο (ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζεται η συναλλαγή), η Αντίστοιχη Πηγή που μεταφέρεται σύμφωνα με αυτήν την ενότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις Πληροφορίες Εγκατάστασης. Αλλά αυτή η απαίτηση δεν ισχύει εάν ούτε εσείς ούτε κάποιο τρίτο μέρος διατηρείτε τη δυνατότητα εγκατάστασης τροποποιημένου κώδικα αντικειμένου στο Προϊόν χρήστη (για παράδειγμα, η εργασία έχει εγκατασταθεί στη ROM).

Η απαίτηση παροχής πληροφοριών εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει απαίτηση συνέχισης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, εγγύησης ή ενημερώσεων για μια εργασία που έχει τροποποιηθεί ή εγκατασταθεί από τον παραλήπτη ή για το Προϊόν χρήστη στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή εγκατασταθεί. Η πρόσβαση σε ένα δίκτυο μπορεί να απαγορεύεται όταν η ίδια η τροποποίηση επηρεάζει ουσιωδώς και δυσμενώς τη λειτουργία του δικτύου ή παραβιάζει τους κανόνες και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας σε όλο το δίκτυο.

Η αντίστοιχη πηγή που μεταφέρεται και οι πληροφορίες εγκατάστασης που παρέχονται, σύμφωνα με αυτήν την ενότητα πρέπει να είναι σε μορφή που είναι δημόσια τεκμηριωμένη (και με εφαρμογή διαθέσιμη στο κοινό σε μορφή πηγαίου κώδικα) και δεν πρέπει να απαιτεί ειδικό κωδικό πρόσβασης ή κλειδί για την αποσυσκευασία, την ανάγνωση ή αντιγραφή.

7. Πρόσθετοι Όροι.

Οι «Πρόσθετες άδειες» είναι όροι που συμπληρώνουν τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης κάνοντας εξαιρέσεις από έναν ή περισσότερους όρους της. Οι πρόσθετες άδειες που ισχύουν για ολόκληρο το Πρόγραμμα θα αντιμετωπίζονται σαν να περιλαμβάνονται στην παρούσα Άδεια Χρήσης, στον βαθμό που ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν τα πρόσθετα δικαιώματα ισχύουν μόνο για μέρος του Προγράμματος, αυτό το τμήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά βάσει αυτών των αδειών, αλλά ολόκληρο το Πρόγραμμα εξακολουθεί να διέπεται από την παρούσα Άδεια χρήσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα δικαιώματα.

Όταν μεταφέρετε ένα αντίγραφο ενός καλυπτόμενου έργου, μπορείτε κατ' επιλογή σας να αφαιρέσετε τυχόν πρόσθετα δικαιώματα από αυτό το αντίγραφο ή από οποιοδήποτε μέρος του. (Ενδέχεται να γραφτούν πρόσθετες άδειες για να απαιτηθεί η δική τους κατάργηση σε ορισμένες περιπτώσεις όταν τροποποιείτε το έργο.) Μπορείτε να τοποθετήσετε πρόσθετες άδειες σε υλικό που έχετε προσθέσει σε ένα καλυμμένο έργο, για το οποίο έχετε ή μπορείτε να δώσετε την κατάλληλη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων.

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής της Άδειας Χρήσης, για υλικό που προσθέτετε σε καλυμμένο έργο, μπορείτε (εάν έχετε εξουσιοδότηση από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του υλικού) να συμπληρώσετε τους όρους αυτής της Άδειας με όρους:

 • α) Αποποίηση εγγύησης ή περιορισμός της ευθύνης διαφορετικά από τους όρους των ενοτήτων 15 και 16 της παρούσας Άδειας. ή
 • β) Απαίτηση διατήρησης καθορισμένων εύλογων νομικών ειδοποιήσεων ή ιδιοτήτων συγγραφέα σε αυτό το υλικό ή στις Κατάλληλες Νομικές Ανακοινώσεις που εμφανίζονται από έργα που το περιέχουν. ή
 • γ) Απαγόρευση ψευδούς περιγραφής της προέλευσης αυτού του υλικού ή απαίτηση οι τροποποιημένες εκδόσεις αυτού του υλικού να επισημαίνονται με εύλογους τρόπους ως διαφορετικές από την αρχική έκδοση· ή
 • δ) Περιορισμός της χρήσης για λόγους δημοσιότητας των ονομάτων των δικαιοπαρόχων ή των δημιουργών του υλικού. ή
 • ε) Η άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων βάσει της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων για χρήση ορισμένων εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών. ή
 • στ) Απαίτηση αποζημίωσης των δικαιοπαρόχων και των δημιουργών αυτού του υλικού από οποιονδήποτε μεταφέρει το υλικό (ή τροποποιημένες εκδόσεις του) με συμβατικές παραδοχές ευθύνης στον παραλήπτη, για οποιαδήποτε ευθύνη που αυτές οι συμβατικές παραδοχές επιβάλλουν απευθείας σε αυτούς τους δικαιοπαρόχους και τους δημιουργούς.

Όλοι οι άλλοι μη επιτρεπτοί πρόσθετοι όροι θεωρούνται "περαιτέρω περιορισμοί" κατά την έννοια της ενότητας 10. Εάν το Πρόγραμμα όπως το λάβατε, ή οποιοδήποτε μέρος του, περιέχει μια ειδοποίηση που δηλώνει ότι διέπεται από την παρούσα Άδεια χρήσης μαζί με έναν όρο που είναι ένας επιπλέον περιορισμός, μπορείτε να καταργήσετε αυτόν τον όρο. Εάν ένα έγγραφο άδειας περιέχει περαιτέρω περιορισμό, αλλά επιτρέπει την εκ νέου αδειοδότηση ή τη μεταφορά βάσει αυτής της Άδειας, μπορείτε να προσθέσετε σε ένα καλυμμένο υλικό εργασίας που διέπεται από τους όρους αυτού του εγγράφου άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο περαιτέρω περιορισμός δεν επιβιώνει αυτής της εκ νέου αδειοδότησης ή μεταφοράς.

Εάν προσθέσετε όρους σε μια καλυπτόμενη εργασία σύμφωνα με αυτήν την ενότητα, πρέπει να τοποθετήσετε, στα σχετικά αρχεία πηγής, μια δήλωση των πρόσθετων όρων που ισχύουν για αυτά τα αρχεία ή μια ειδοποίηση που να δείχνει πού μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες όρους.

Πρόσθετοι όροι, επιτρεπτοί ή μη, μπορούν να αναφέρονται με τη μορφή χωριστής γραπτής άδειας ή να αναφέρονται ως εξαιρέσεις. Οι παραπάνω απαιτήσεις ισχύουν με κάθε τρόπο.

8. Τερματισμός.

Δεν μπορείτε να διαδώσετε ή να τροποποιήσετε ένα καλυπτόμενο έργο, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Άδεια χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη απόπειρα διάδοσης ή τροποποίησης της είναι άκυρη και θα τερματίσει αυτόματα τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της Άδειας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο της ενότητας 11).

Ωστόσο, εάν διακόψετε κάθε παραβίαση αυτής της Άδειας Χρήσης, τότε η άδειά σας από συγκεκριμένο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων αποκαθίσταται (α) προσωρινά, εκτός εάν και έως ότου ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων τερματίσει ρητά και οριστικά την άδειά σας, και (β) οριστικά, εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αποτύχει να σας ειδοποιήσει για την παράβαση με κάποιο εύλογο μέσο πριν από 60 ημέρες μετά τη διακοπή.

Επιπλέον, η άδειά σας από έναν συγκεκριμένο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων αποκαθίσταται οριστικά εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων σας ειδοποιήσει για την παραβίαση με κάποιο εύλογο μέσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνετε ειδοποίηση παραβίασης αυτής της Άδειας (για οποιοδήποτε έργο) από αυτόν τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, και θεραπεύετε την παράβαση πριν από 30 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης.

Η καταγγελία των δικαιωμάτων σας βάσει αυτής της ενότητας δεν τερματίζει τις άδειες χρήσης των μερών που έχουν λάβει αντίγραφα ή δικαιώματα από εσάς βάσει αυτής της Άδειας. Εάν τα δικαιώματά σας έχουν τερματιστεί και δεν έχουν αποκατασταθεί οριστικά, δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε νέες άδειες για το ίδιο υλικό σύμφωνα με την ενότητα 10.

9. Δεν απαιτείται αποδοχή για την κατοχή αντιγράφων.

Δεν απαιτείται να αποδεχτείτε αυτήν την Άδεια Χρήσης για να λάβετε ή να εκτελέσετε ένα αντίγραφο του Προγράμματος. Η βοηθητική διάδοση μιας καλυπτόμενης εργασίας που λαμβάνει χώρα αποκλειστικά ως συνέπεια της χρήσης peer-to-peer μετάδοσης για τη λήψη ενός αντιγράφου επίσης δεν απαιτεί αποδοχή. Ωστόσο, τίποτα άλλο εκτός από αυτήν την Άδεια δεν σας παρέχει την άδεια να διαδώσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε καλυπτόμενο έργο. Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα εάν δεν αποδεχτείτε αυτήν την Άδεια χρήσης. Επομένως, τροποποιώντας ή διαδίδοντας ένα καλυμμένο έργο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Άδεια για να το κάνετε.

10. Αυτόματη Αδειοδότηση Μεταγενέστερων Παραληπτών.

Κάθε φορά που μεταφέρετε ένα καλυμμένο έργο, ο παραλήπτης λαμβάνει αυτόματα άδεια από τους αρχικούς δικαιοπαρόχους, για την εκτέλεση, την τροποποίηση και τη διάδοση αυτού του έργου, σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Δεν είστε υπεύθυνοι για την επιβολή της συμμόρφωσης τρίτων με την παρούσα Άδεια.

Μια "συναλλαγή οντότητας" είναι μια συναλλαγή που μεταβιβάζει τον έλεγχο ενός οργανισμού ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων ενός ή υποδιαιρεί έναν οργανισμό ή συγχωνεύει οργανισμούς. Εάν η διάδοση ενός καλυπτόμενου έργου προκύπτει από μια συναλλαγή οντότητας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν τη συναλλαγή που λαμβάνει ένα αντίγραφο του έργου λαμβάνει επίσης οποιεσδήποτε άδειες για το έργο είχε ή θα μπορούσε να δώσει ο προκάτοχός του με συμφέροντα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συν το δικαίωμα κατοχής της Αντίστοιχης Πηγής του έργου από τον προκάτοχο σε ενδιαφέρον, εάν ο προκάτοχος το έχει ή μπορεί να το αποκτήσει με εύλογες προσπάθειες.

Δεν μπορείτε να επιβάλλετε περαιτέρω περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται ή επιβεβαιώνονται βάσει της παρούσας Άδειας. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επιβάλλετε τέλος άδειας χρήσης, δικαιώματα εκμετάλλευσης ή άλλη επιβάρυνση για την άσκηση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται βάσει της παρούσας Άδειας και δεν μπορείτε να κινήσετε δικαστική διαμάχη (συμπεριλαμβανομένης μιας αντίθετης αξίωσης ή ανταγωγής σε μια αγωγή) ισχυριζόμενη ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε αξίωση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με την κατασκευή, χρήση, πώληση, προσφορά προς πώληση ή εισαγωγή του Προγράμματος ή οποιουδήποτε μέρους του.

11. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ένας "συνεισφέρων" είναι ένας κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων που εξουσιοδοτεί τη χρήση βάσει αυτής της Άδειας χρήσης του Προγράμματος ή ενός έργου στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα. Το έργο για το οποίο χορηγείται άδεια ονομάζεται «έκδοση συνεισφέροντος».

Οι «βασικές αξιώσεις ευρεσιτεχνίας» ενός συνεισφέροντος είναι όλες οι αξιώσεις ευρεσιτεχνίας που ανήκουν ή ελέγχονται από τον συνεισφέροντα, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε αποκτηθεί στο εξής, που θα παραβιάζονταν με κάποιο τρόπο, που επιτρέπεται από την παρούσα Άδεια χρήσης, δημιουργίας, χρήσης ή πώλησης της εκδοχής του συνεισφέροντος, αλλά δεν περιλαμβάνουν αξιώσεις που θα παραβιαστούν μόνο ως συνέπεια περαιτέρω τροποποίησης της έκδοσης συνεισφέροντος. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, ο «έλεγχος» περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης δευτερευουσών αδειών ευρεσιτεχνίας με τρόπο που συνάδει με τις απαιτήσεις της παρούσας Άδειας.

Κάθε συνεισφέρων σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα άδειας ευρεσιτεχνίας βάσει των βασικών αξιώσεων ευρεσιτεχνίας του συνεισφέροντος, για να κάνετε, να χρησιμοποιήσετε, να πουλήσετε, να προσφέρετε προς πώληση, να εισαγάγετε και με άλλο τρόπο να εκτελέσετε, να τροποποιήσετε και να διαδώσετε τα περιεχόμενα της έκδοσης του συνεισφέροντος.

Στις ακόλουθες τρεις παραγράφους, "άδεια ευρεσιτεχνίας" είναι οποιαδήποτε ρητή συμφωνία ή δέσμευση, ανεξάρτητα από το όνομα της οποίας είναι, να μην επιβληθεί ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (όπως ρητή άδεια άσκησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σύμβαση για μη μήνυση για παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας). Το να «χορηγηθεί» μια τέτοια άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ένα μέρος σημαίνει να συνάψει μια τέτοια συμφωνία ή δέσμευση να μην επιβάλει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναντίον του συμβαλλόμενου μέρους.

Εάν μεταφέρετε ένα καλυμμένο έργο, βασιζόμενοι εν γνώσει σας σε άδεια χρήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η αντίστοιχη πηγή του έργου δεν είναι διαθέσιμη σε κανέναν για αντιγραφή, δωρεάν και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης, μέσω ενός δημόσια διαθέσιμου διακομιστή δικτύου ή άλλου εύκολα προσβάσιμου σημαίνει, τότε πρέπει είτε (1) να κάνετε την Αντίστοιχη Πηγή να είναι τόσο διαθέσιμη, είτε (2) να κανονίσετε να στερήσετε τον εαυτό σας από το ευεργέτημα της άδειας ευρεσιτεχνίας για το συγκεκριμένο έργο, είτε (3) να κανονίσετε, με τρόπο που να συνάδει με την απαιτήσεις αυτής της Άδειας, για την επέκταση της άδειας ευρεσιτεχνίας σε μεταγενέστερους αποδέκτες. "Εν γνώσει σας βασίζεστε" σημαίνει ότι έχετε πραγματική γνώση ότι, αλλά για την άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η μεταφορά του καλυπτόμενου έργου σε μια χώρα ή η χρήση του καλυπτόμενου έργου από τον παραλήπτη σας σε μια χώρα, θα παραβίαζε ένα ή περισσότερα αναγνωρίσιμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη χώρα που έχουν λόγους να πιστεύουν ότι είναι έγκυρα.

Εάν, σύμφωνα με ή σε σχέση με μια μεμονωμένη συναλλαγή ή συμφωνία, μεταφέρετε ή διαδίδετε με τη μεταφορά ενός καλυπτόμενου έργου και χορηγείτε άδεια ευρεσιτεχνίας σε ορισμένα από τα μέρη που λαμβάνουν το καλυπτόμενο έργο, εξουσιοδοτώντας τα να χρησιμοποιούν, να διαδίδουν, να τροποποιούν ή μεταφέρετε ένα συγκεκριμένο αντίγραφο του καλυπτόμενου έργου, τότε η άδεια ευρεσιτεχνίας που χορηγείτε επεκτείνεται αυτόματα σε όλους τους αποδέκτες του καλυπτόμενου έργου και των έργων που βασίζονται σε αυτήν.

Μια άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι «μεροληπτική» εάν δεν περιλαμβάνει στο πεδίο της κάλυψής της, απαγορεύει την άσκηση ή εξαρτάται από τη μη άσκηση ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα που παρέχονται ειδικά βάσει της παρούσας Άδειας. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε μια καλυπτόμενη εργασία εάν είστε συμβαλλόμενο μέρος σε συμφωνία με τρίτο μέρος που ασχολείται με τη διανομή λογισμικού, βάσει της οποίας πραγματοποιείτε πληρωμή σε τρίτους με βάση την έκταση της δραστηριότητάς σας για τη μεταφορά της εργασίας και βάσει της οποίας το τρίτο μέρος χορηγεί, σε οποιοδήποτε από τα μέρη που θα λάμβαναν το καλυπτόμενο έργο από εσάς, άδεια ευρεσιτεχνίας που εισάγει διακρίσεις (α) σε σχέση με αντίγραφα του καλυπτόμενου έργου που μεταφέρατε (ή αντίγραφα που έγιναν από αυτά τα αντίγραφα) ή ( β) κυρίως για και σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή συλλογές που περιέχουν το καλυπτόμενο έργο, εκτός εάν έχετε συνάψει αυτήν τη συμφωνία ή εάν αυτή η άδεια ευρεσιτεχνίας έχει χορηγηθεί πριν από τις 28 Μαρτίου 2007.

Τίποτα σε αυτήν την Άδεια δεν θα ερμηνευθεί ότι αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε σιωπηρή άδεια ή άλλες άμυνες σε παραβίαση που διαφορετικά μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

12. Καμία παράδοση της ελευθερίας των άλλων.

Εάν σας επιβληθούν όροι (είτε με δικαστική απόφαση, συμφωνία ή άλλον τρόπο) που έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης, δεν σας απαλλάσσουν από τους όρους αυτής της Άδειας. Εάν δεν μπορείτε να μεταφέρετε μια καλυπτόμενη εργασία έτσι ώστε να εκπληρώνετε ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Άδειας και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υποχρεώσεις, τότε, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην τη μεταφέρετε καθόλου. Για παράδειγμα, εάν συμφωνείτε με όρους που σας υποχρεώνουν να εισπράξετε δικαιώματα για περαιτέρω μεταφορά από εκείνους στους οποίους μεταφέρετε το Πρόγραμμα, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσατε να ικανοποιήσετε και αυτούς τους όρους και την παρούσα Άδεια Χρήσης θα ήταν να απέχετε πλήρως από τη μεταφορά του Προγράμματος.

13. Χρήση με τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU Affero.

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής της Άδειας, έχετε την άδεια να συνδέσετε ή να συνδυάσετε οποιοδήποτε καλυμμένο έργο με ένα έργο με άδεια χρήσης σύμφωνα με την έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU Affero σε ένα ενιαίο συνδυασμένο έργο και να μεταφέρετε το έργο που προκύπτει. Οι όροι αυτής της Άδειας θα συνεχίσουν να ισχύουν για το μέρος που είναι το καλυπτόμενο έργο, αλλά οι ειδικές απαιτήσεις της Γενικής Δημόσιας Άδειας χρήσης GNU Affero, ενότητα 13, σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσω δικτύου θα ισχύουν για τον συνδυασμό αυτού καθαυτή.

14. Αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής της Άδειας.

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να δημοσιεύει κατά καιρούς αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU. Τέτοιες νέες εκδόσεις θα είναι παρόμοιες ως προς το πνεύμα με την παρούσα έκδοση, αλλά ενδέχεται να διαφέρουν σε λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων ή ανησυχιών.

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν το Πρόγραμμα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη αριθμημένη έκδοση της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU "ή οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης" ισχύει για αυτό, έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις είτε αυτής της αριθμημένης έκδοσης είτε οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης που δημοσιεύεται από το Ελεύθερο Λογισμικό Θεμέλιο. Εάν το Πρόγραμμα δεν καθορίζει έναν αριθμό έκδοσης της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευτεί ποτέ από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Εάν το Πρόγραμμα καθορίζει ότι ένας διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να αποφασίσει ποιες μελλοντικές εκδόσεις της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η δημόσια δήλωση αποδοχής μιας έκδοσης αυτού του διακομιστή μεσολάβησης σάς εξουσιοδοτεί μόνιμα να επιλέξετε αυτήν την έκδοση για το Πρόγραμμα.

Οι μεταγενέστερες εκδόσεις αδειών μπορεί να σας δώσουν πρόσθετα ή διαφορετικά δικαιώματα. Ωστόσο, δεν επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε κανέναν συγγραφέα ή κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα της επιλογής σας να ακολουθήσετε μια μεταγενέστερη έκδοση.

15. Αποποίηση Εγγύησης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΗΛΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΓΓΡΑΠΤΩΣ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ . ΟΛΟΚΛΗΡΗ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

16. Περιορισμός Ευθύνης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ/Η ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΙΔΙΚΟ, ΣΥΜΠΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΣΥΝΕΠΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ S), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΕΤΟΙΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΑΛΛΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

17. Ερμηνεία των Ενοτήτων 15 και 16.

Εάν η αποποίηση εγγύησης και ο περιορισμός της ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω δεν μπορούν να αποκτήσουν τοπική νομική ισχύ σύμφωνα με τους όρους τους, τα αναθεωρητικά δικαστήρια θα εφαρμόζουν την τοπική νομοθεσία που προσεγγίζει περισσότερο την απόλυτη παραίτηση από κάθε αστική ευθύνη σε σχέση με το Πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρχει εγγύηση ή υπόθεση ευθύνης συνοδεύει ένα αντίγραφο του Προγράμματος έναντι αμοιβής.

ΤΕΛΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πώς να εφαρμόσετε αυτούς τους όρους στα νέα σας προγράμματα

Εάν αναπτύξετε ένα νέο πρόγραμμα και θέλετε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση για το κοινό, ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε είναι να το κάνετε ελεύθερο λογισμικό το οποίο όλοι μπορούν να αναδιανείμουν και να αλλάξουν με αυτούς τους όρους.

Για να το κάνετε αυτό, επισυνάψτε τις ακόλουθες σημειώσεις στο πρόγραμμα. Είναι ασφαλέστερο να τα επισυνάψετε στην αρχή κάθε αρχείου προέλευσης για να δηλώσετε πιο αποτελεσματικά την εξαίρεση της εγγύησης. και κάθε αρχείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τη γραμμή «copyright» και έναν δείκτη στο σημείο όπου βρίσκεται η πλήρης ειδοποίηση.

  Πνευματικά δικαιώματα (C) Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό: μπορείτε να το αναδιανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, είτε στην έκδοση 3 της Άδειας χρήσης είτε (κατ' επιλογή σας) σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση. Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU για περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έπρεπε να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU μαζί με αυτό το πρόγραμμα. Αν όχι, δες .

Προσθέστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού και έντυπου ταχυδρομείου.

Εάν το πρόγραμμα πραγματοποιεί αλληλεπίδραση τερματικού, κάντε το να παράγει μια σύντομη ειδοποίηση όπως αυτή όταν ξεκινά σε διαδραστική λειτουργία:

  Πνευματικά δικαιώματα (C) Αυτό το πρόγραμμα συνοδεύεται από ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. για λεπτομέρειες πληκτρολογήστε «show w». Αυτό είναι δωρεάν λογισμικό και μπορείτε να το αναδιανείμετε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. πληκτρολογήστε «show c» για λεπτομέρειες.

Οι υποθετικές εντολές «show w» και «show c» πρέπει να δείχνουν τα κατάλληλα μέρη της Γενικής Δημόσιας Άδειας. Φυσικά, οι εντολές του προγράμματός σας μπορεί να είναι διαφορετικές. για μια διεπαφή GUI, θα χρησιμοποιούσατε ένα πλαίσιο "σχετικά".

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον εργοδότη σας (αν εργάζεστε ως προγραμματιστής) ή το σχολείο, εάν υπάρχει, να υπογράψει μια «αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων» για το πρόγραμμα, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και πώς να εφαρμόσετε και να ακολουθήσετε την GNU GPL, δείτε <https://www.gnu.org/licenses/>.

Η Γενική Δημόσια Άδεια GNU δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του προγράμματός σας σε ιδιόκτητα προγράμματα. Εάν το πρόγραμμά σας είναι μια βιβλιοθήκη υπορουτίνας, μπορεί να θεωρήσετε πιο χρήσιμο να επιτρέψετε τη σύνδεση ιδιόκτητων εφαρμογών με τη βιβλιοθήκη. Εάν αυτό θέλετε να κάνετε, χρησιμοποιήστε την άδεια GNU Lesser General Public License αντί για αυτήν την Άδεια χρήσης. Αλλά πρώτα, διαβάστε το <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.