Μετανάστευση Ιστοσελίδας

We will migrate your website from one server to another

Website migration requires expertise and knowledge of WordPress, databases and servers. Transfer process strictly requires following particular steps to avoid data lost, downtime or other unexpected complications. The easiest way for you to safely move your website from one server to another is to order Ait Migration Service. Take care of your core business and we’ll take care about your website. No stress, no headaches.

preview

Οι λόγοι για τη μεταφορά μιας ιστοσελίδας μπορεί να είναι διάφοροι. Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα διαφορετικό πάροχο που θα σας δώσει πιο ανταγωνιστική συμφωνία ή έχετε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα και πρέπει να μεταφερθείτε σε αποκλειστικό σέρβερ.

Σας προσφέρουμε τη μεταφορά της ιστοσελίδας σας που δημιουργήθηκε από ένα από τα WordPress θέματα μας από ένα πάροχο φιλοξενίας σε άλλο. Απλά επιλέξτε το νέο πάροχο φιλοξενίας σας, ζητήστε Ait Migration Service και εμείς θα φροντίσουμε για όλα τα απαιτούμενα βήματα που είναι αναγκαία για τη μεταφορά της ιστοσελίδας σας. Ο νέος πάροχος φιλοξενίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις φιλοξενίας του θέματός μας.

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση WordPress
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων
 • Μεταφορά ιστοσελίδας περιλαμβανομένου AIT θέματος, περιεχομένου και αρχείων πολυμέσων
 • Αλλαγή εγγραφών DNS
 • Ρύθμιση Permalinks

Η αλλαγή του DNS γίνεται με τη συνεργασία της εταιρείας από όπου αγοράσατε το domain σας. Η πλήρης διάδοση της αλλαγής DNS διαρκεί συνήθως 4-48 ώρες, εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις της μνήμης cache του διακομιστή ονομάτων από τον πάροχο DNS.

Υπηρεσία ΔΕΝ περιλαμβάνει

 • Μεταφορά από άλλο CMS στο WordPress
 • Έγινε μεταφορά της ιστοσελίδας από WordPress θέματα άλλου κατασκευαστή
 • Αγορά θέματος WordPress , πρέπει να αγοράσετε το WordPress θέμα χωριστά
 • Web hosting υπηρεσίες ή email hosting υπηρεσίες
 • Εγκατάσταση νέου Πρόσθετου
 • Προσαρμογή θέματος WordPress
image

Κατόπιν παραγγελία αυτής της υπηρεσίας σας θα μεταφερθείτε στο κέντρο υποστήριξης της υπηρεσίας μας. Θα είστε σε θέση να εισάγετε όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας σας μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένου καναλιού. Θα είστε επίσης σε θέση να δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας και να επικοινωνήσετε με εμπειρογνώμονα υποστήριξης μας.

Άλλες Υπηρεσίες και Βοήθειες

Pre-sale Questions